Vejen til livet går gennem sindet og kroppen

jeg arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt
i krop, sind og ånd.

I samarbejde med CASU.dk tilbyder jeg:
• Kurser i energetisk anatomi
• Kurser i drømmetydning
• Healingsmassage
• Energiterapi og drømmetydning
se program på casu.dk


Se Behandlinger

2019 Kurser i energetisk anatomi og Drømmetydning

Se casu.dk
Energetisk anatomi
Sjælshoroskoper

Livsformål og den personlige udviklingsvej

"Vejen til livet går gennem kroppen"

Velkommen til Bioklinikken

Vejen til livet går gennem kroppen

Kroppen, sindet og ånden, alt er energi.

Jeg tilbyder både individuel konsultation og  foredrag

Som  Energifeltterapeut arbejder jeg med

 • Healingsmassage
 • Stressfrigørelse
 • Astrologisk konsultation vedrørende livsformål og den personlige udviklingsvej
 • Drømmetolkning

I mit arbejde forener jeg

 • Indre vished om sjælens inkarnation
 • Einsteins feltteori
 • Kvantefysik
 • Jungiansk drømmearbejde
 • Kroppens anatomi, fysiologi og energisystem

Hvert forløb aftales individuelt.

Spirituel coaching

Personlig udvikling, Bevidsthedsudvikling og livsformål

 • Horoskopet visualiserer de potentialer og ressourcer du er inkarneret med.
 • Drømmene fortæller dig om de indre processer du gennemlever
 • Begge udtrykker i symboler sammenhæng imellem dit indre og ydre liv
 • Både horoskopet og drømmene er anvendelige redskaber i personlige og dybere åndelige udviklingsprocesser

Energiterapeutisk behandling

 Healingsmassage

 • Forebygger og støtter kroppens selvhelbredende kræfter
 • Frigøre energi  og har en dyb afslappende effekt
 • Stressfrigørende på det fysiske, psykiske og åndelige plan

Drømmetolkning

 • Vores drømme er kongevejen til Selvet. ( Jung)
 • Gennem drømmenes symbolsprog får vi indsigt i vores egen bevidsthedsudvikling

 

 

 

 Top

Bioklinikken

owner
Susan Kristiansen

Uddannelser:

 • Energifeltterapeut
 • Diplom Fag Astrolog FAS
 • Zoneterapeut
 • Healingsmassør
 • Bachterapeut

Øvrigt

 • Underviser i anatomi og sygdomslære på Online Anatomi for CASU.

Bioklinikken
CVR 17982737

BIOklinikken tilbyder Astrologisk konsultation, Drømmetolkning og Healingsmassage

Se mere under Behandlinger

 Top

Behandlinger

SmaaBilleder-Kurser

SmaaBilleder-Priser

BIOklinikken tilbyder

Energiterapeutisk behandling
Behandlingen består af Healingmassage med æteriske olier 

Varighed 45 min, medbring 2 lagner.

 • Øger blodgennemstrømning og virker stressfrigørende
 • Regenererer organer, muskler og væv
 • Styrker immunforsvaret og livsenergien
 • Understøtter energicirkulationen i det æteriske felt
 • Æteriske olier forløser følelser og afslapper spændinger
 • Behandlingen styrker kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv

Spirituel coaching

Spirituel  coaching tager udgangspunkt i det astrologiske fødselstidspunkt.

Oplysninger om fødselstidspunkt og sted sendes 14 dage inden  første konsultation.

Horoskopet er et symbolsprog der giver os en ide om vores egen personlige og åndelige udviklings-vej. Som Astrolog analyserer og tolker jeg horoskopets symboler i form af tegn, planeter, huse og aspekter.

 • Horoskopet sætter fokus på de skjulte ressourcer og livstemaer
 • Horoskopet repræsenterer et energiaftryk af de personlige karaktertræk
 • Horoskopet er et energiaftryk af de bevidsthedsmæssige kvaliteter
 • Horoskopet afspejler de personlige og bevidsthedsmæssige udviklingszoner
 • Horoskopets planeter har forbindelse til de 7 Chakra og deres udvikling
 • Horoskopet er et symbolsk billede på den personlige og åndelige udviklingsvej
 • Horoskopet er et redskab til personlig, bevidsthedsmæssig og åndelige udvikling

Drømmetolkning

 • Gennem drømmene kommunikerer vores underbevidsthed med vores dagsbevidsthed.
 •  Forstår vi vores drømme, har vi et værktøj til at udvikle os i overensstemmelse med, hvem vi i sandhed er.

 

 

 

 Top

Priser

Healingsmassage, 45 min

Medbring 2 lagner

Mulighed for leje  til 50 kr.

pris

 

 550 kr.

 

Spirituel  konsultation pris 1875 kr.
Drømme konsultation pris 650 kr.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Top

Nyt

 Spirituel coaching 2019

Enhver inkarnation er en udviklingsrejse mod dybere åndelig bevidsthed og større overensstemmelse imellem det indre liv og det ydre udtryk. Horoskopet er et visuelt symbolsk udtryk for din inkarnations udviklingspotentiale og dermed dit livsformål. Livskriser er de tidspunkter, hvor der opstår nye muligheder, dette spejles i dit Horoskop, som igennem planeternes og tegnenes symbolsprog, fortæller hvilke energimæssige indstrømninger, der kendetegner den krise du står i, og som sætter retning på din åndelige udvikling.

Coachingen støtter dig, mens du arbejder med de dybere åndelige processer.

Se  i øvrigt under behandling

Foredrag.

En aften hvor jeg fortæller om, drømme og drømmes betydning for vores udvikling

 • Drømme kompencere for oplevelser i hverdagen.
 • Drømme forsøger at lede os på rette vej
 • Drømmene er kongevejen til sjælen
 • Dit drømmesprog er unikt

Drømmetydning 2019

Drømmenes energisprog guider dig til at forstå dine indre åndelige udviklings processer.

For Jung  var drømmene kongevejen til Selvet eller Sjælen

Drømmene hænger sammen med din personlige og åndelige bevidsthedsudvikling

Send mail til krudthuset@mail.tele.dk , eller kontakt mig på 2025 7264for yderligere information.

 

Book her

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Top